Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

Проєкт рішення про бюджет на 2021 рік

Дата: 15.12.2020 16:07
Кількість переглядів: 472

Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) 1121973 - Услуги | Shop

ОКНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОКНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про бюджет Окнянської селищної ради Окнянського району

Одеської області на 2021 рік

15528000000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України Окнянська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

 • доходи селищного бюджету у сумі 186 304 790 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 182 758 990 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 3 545 800 гривень згідно з додатком 1 до рішення;

 • видатки селищного бюджету у сумі 186 304 790 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 182 758 990 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 3 545 800 гривень;

-профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 300 000 гривні згідно з додатком 2 до рішення;

 • оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,16 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 • резервний фонд селищного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

  2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до рішення.

Дозволити голові селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з економічних питань та бюджету у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених селищному бюджету Окнянської селищної ради Одеської області та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Окнянської селищної ради Одеської області на 2021 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет.

 • Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 971 249 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 • Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 1032 ,1033 , 1034 , 1036 , 104 Бюджетного кодексу України.

 • Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України.

 • Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 • Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2021 рік:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;

 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

 • забезпечення продуктами харчування;

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 • поточні трансферти населенню;

 • поточні трансферти місцевим бюджетам;

 • видатки на мобілізаційні заходи, що здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету;

 • оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Окнянській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 2. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Окнянській селищній раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 3. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні бюджету Окнянської селищної ради здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 14 травня 2015 року №378 за погодженням з Національним банком України.

 4. Надати право відділу фінансів Окнянської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з економічних питань та бюджету при внесені змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації Міністерством фінансів України, приводити у відповідність до неї доходи, видатки та фінансування селищного бюджету, з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

 5. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету:

  1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

  2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

  3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

  4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

  5. Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

  6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів селищного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

  8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

  9. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

  10. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

  11. Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду селищного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

  12. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за спеціальним фондом селищного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

  13. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

  14. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти селищного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду селищного бюджету.

  15. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

  16. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

  17. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 1. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2021 році з селищного бюджету (за рахунок селищного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів селищному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

 2. Відділу фінансів селищної ради забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету та здійснювати фінансування видатків в межах фактичних надходжень до селищного бюджету.

 3. Управлінню Державної казначейської служби України в Окнянському районі Одеської області обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 4. Відповідно до пункту 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити відділу фінансів селищної ради за погодженням з постійної комісією селищної ради з економічних питань та бюджету, у період між сесіями селищної ради здійснювати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів розподіл та перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків селищного бюджету Окнянської селищної ради шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про селищний бюджет.

 5. Уповноважити голову селищної ради у випадках, передбачених пунктом 3 цього рішення, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними бюджетами.

 6. Окнянській селищній раді відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету селищної ради, утвореної згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, здійснювати фінансування видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 7. Додатки 1-7 до рішення є його невід'ємною частиною.

 8. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з економічних питань та бюджету.

 10. Селищний голова О.С.Бєлоус

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних