Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

УВАГА! КОНКУРС!

Дата: 16.07.2019 14:24
Кількість переглядів: 1202

ОГОЛОШЕННЯ!

?????????¶?µ?µ ???·???±???°?¶?µ?????µ

Виконавчий комітет Окнянської селищної ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг зі збору та вивезенню твердих побутових відходів на території селища Окни (вул. Першотравнева, 31, смт. Окни, Окнянський район, Одеська область, 67900; тел. (04861)2-10-53, факс (04861) 2-10-68, E-mail: selychna5@ukr.net .

Конкурс проводиться на підставі рішення Виконавчого комітету Окнянської селищної ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на території селища Окни» від 27.06.2019 №59/8.

Місце і час проведення конкурсу: 20 серпня 2019 року о 14-00 годині кабінет голови Окнянської селищної ради вул. Першотравнева, 31 смт Окни Окнянський район Одеська область, 67900

Метою проведення конкурсу є розвиток відносин, ліквідація монополії у сфері поводження з побутовими відходами на території селища Окни.

Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсної комісії.

Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг

зі збору та вивезенню твердих побутових відходів на території селища Окни

Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом селищної ради. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

 • найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

 • підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

 • місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з поводження з побутовими відходами;

 • кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 • наявність матеріально-технічної бази;

 • вартість надання послуг;

Обсяг послуг зі збору та вивезенню твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами;

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

Характеристика території, де повинні надаватися послуги зі збору та вивезенню побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

Характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- відомості про балансоутримувачів будинків;

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання твердих побутових відходів;

б) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємств, установ та організацій ( у разі їх наявності).

Конкурсна документація затверджується виконавчим комітетом Окнянської селищної ради

Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Окнянської селищної ради.

Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається організатор конкурс його учасникупротягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

Подання документів

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

 • документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, тощо);

 • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

 • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

 • довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

   

 • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати і часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

4. Проведення конкурсу

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5.) Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Протокол засідання конкурсної комісії та текст договору про надання послуг зі збору та вивезенню твердих побутових відходів на території селища Окни затверджується виконавчим комітетом Окнянської селищної ради.

Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу підписується головою та серетарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу

Договір про надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на території селища Окни з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкусної комісії та тексту договору протягом десяти календарних днів на срок не менше як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг зі збирання та вивезенню твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку 4.

Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг зі збору та вивезенню твердих побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг зі збору та вивезенню твердих побутових відходів на території, визначеній таким договором.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- наявність в учасника конкурсу матеріально - технічної бази, а саме:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території селища;

- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів.

- вартість послуги з вивезення побутових відходів;

- відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

Характеристика території, де надаватимуться послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів:

- 22 будинки комунальної власності;

- кількість осіб – 947;

- кількість контейнерів – 24;

- протяжність маршруту вивезення побутових відходів 12 км, відстань від межі селища до полігону ТПВ 3 км.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних