Окнянська громада
Одеська область, Подільський район

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Окнянської селищної ради за 1 квартал 2019 року

Дата: 29.05.2019 14:35
Кількість переглядів: 684

Виконання бюджету Окнянської селищної ради за 1 квартал 2019 року характеризується показниками виконання дохідної та видаткової частин загального та спеціального фондів бюджету селищної ради.

Виконання доходної частини бюджету Окнянської селищної ради за

1 квартал 2019 року

Доходна частина бюджету Окнянської селищної ради у 1 кварталі 2019 року при уточненому плані становила всього 14182430 грн., в тому числі загального фонду - 14047205 грн., спеціального фонду – 135225 грн., Фактично отримано доходів у 1 кварталі 2019 року всього в сумі 14974132 грн., виконання складає 105,6%, в тому числі доходи загального фонду 14872102 грн.(105,4%) , спеціального – 102030 грн.(75,5%).

Основними складовими доходної частини загального фонду бюджету є слідуючі надходження:

- податок з доходів фізичних осіб (код 11010000) план 6923391 грн., фактично отримано у 1 кварталі 2019 року 7251801 грн., виконання становить 104,7%;

- плата за землю (код 18010500-10810900 земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб), при плані на 1 квартал 2019 року 4107056 грн. фактично надійшло 4489068 грн. виконання становить 109,3%;

- єдиний податок (код 18050000), при плані на 1 квартал 2019 року 2821643 грн. фактично надійшло 2848420 грн. виконання становить 100,9%.

До бюджету Окнянської селищної ради у 1 кварталі 2019 року надійшли трансферти з Державного бюджету, а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 8692800 грн. (41033900);

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2597100 грн.(41034200);

- дотація з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 1623819 грн.(41040200);

- базова дотація в сумі 1356300 грн.(41020100).

Доходна частина спеціального фонду бюджету Окнянської селищної у 1 кварталі 2019 році становила 135225 грн., фактично отримано у 1 кварталі 102030 грн., виконання 75,5%. У складі доходів спеціального фонду бюджету селищної ради за 1 квартал 2019 року основними є надходження:

- від екологічного податку – 9179 грн.

- власні надходження бюджетних установ88797 грн.

 

Видатки.

За 1 квартал 2019 року загальний фонд селищного бюджету Окнянської селищної ради по видатках виконано в сумі 26694,9 тис. грн., при плані 29852,8 тис. грн., або планові показники виконано на 89,42 %. На заробітну плату з нарахуваннями направлено кошти в сумі 3601,4 тис. грн., на придбання медикаментів використано кошти в сумі 0,7 тис. грн.., на придбання продуктів харчування – 99,6 тис. грн., на оплату за енергоносії, що споживаються бюджетними установами селищної ради – 461,1 тис. грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 20688,7 тис. грн., фінансування виплат на соціальне забезпечення – 150,8 тис. грн. Всього на захищені статті направлено кошти в сумі 25002,3 тис. грн., що становить 93,7% загального обсягу фінансування.

Спеціальний фонд районного бюджету Окнянського району по видатках виконано в сумі 242,8 тис. грн., при плані 668,1 тис. грн., або планові показники виконано на 36,3%. Всі кошти направлено на капітальні видатки.

В розрізі установ видатки становлять:

Апарат селищної ради

На утримання апарату селищної ради по загальному фонду бюджету використано кошти в сумі 2061,2 тис. грн., при запланованих з урахуванням змін 3403,4 тис. грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями використано 1777,1 тис. грн. – це 86,2% в загальному обсязі фінансування, на оплату за енергоносії 50,4 тис. грн. Захищенні статті видатків в загальному обсязі фінансування становлять 88,7%.

По спеціальному фонду бюджету селищної ради використано кошти в сумі 34,9 тис.грн. Дані видатки направлено на придбання комп»ютерної техніки.

Проведення місцевих виборів

По даній галузі у звітному періоді видатки не проводились.

Надання дошкільної освіти

На утримання закладів дошкільної освіти по загальному фонду використано коштів в сумі 1102,5 тис. грн. при планових призначення звітного періоду 1687,8 тис. грн. тобто виконання становить 65,3. На виплату заробітної плати з нарахуваннями із запланованих 888,5 тис. грн. витрачено 783,4 тис. грн., видатки на енергоносії становлять 25,8 тис. грн., при планових призначеннях 333,5 тис. грн., на придбання продуктів харчування – 99,6 тис. грн., на придбання медикаментів – 0,7 тис. грн.. Захищенні статті видатків в загальному обсязі фінансування становлять 98,4%.

По спеціальному фонду бюджету видатки по відповідному напряму не проводились.

Інші програми та заклади у сфері охорони здоров’я.

По іншим програмам та закладам у сфері охорони здоров’я передбачено по загальному фонду кошти у сумі 64,0 тис.грн. Станом на 01.04.2019 року касові видатки проведено у сумі 28,0 тис.грн. (на придбання вакцини для вакцинації населення громади від гепатиту, в зв’язку з поодинокими випадками захворювання населення та з метою недопущення виникнення епідемії).

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. По іншим заходам у сфері соціального захисту та соціального забезпечення по загальному фонду селищного бюджету у звітному періоді 2019 року передбачено кошти в сумі 200,1 тис.грн. та проведено касові видатки на суму 150,8 тис.грн., що складає 75,4 % від планових показників. По даному коду видатків було профінансовано заходи цільової Програми «Милосердя в дії», яка затверджена рішенням сесії селищної ради, а саме: надання одноразової допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових та інвалідів, які брали участь у бойових діях у республіці Афганістан та інших країнах, надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, надання цільової адресної допомоги військовослужбовцям (жителям селищної ради), які брали (беруть) участь в антитерористичній операції (операції Збройних сил України) і прийшли у відпустку або звільнилися зі служби, учасникам бойових дій та інвалідам АТО, сім’ям загиблих військовослужбовців АТО, надання допомоги на поховання безробітних громадян селищної ради.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

На утримання закладів культури використано кошти в сумі 580,4 тис. грн. або виконання планових призначень скдадає 61,3%, із них на заробітну плату з нарахуваннями 518,9 тис. грн. та видатки на енергоносії 32,1 тис. грн. Всього на захищені статті направлено кошти в сумі 551,0 тис. грн., або 94,9% загального обсягу видатків.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства при запланованих коштах в сумі 722,8 тис. грн., використано 704,3 тис. грн. або 97,4%, із них на надання фінансової допомоги комунальному підприємству – 526,0 тис. грн. та на поточний ремонт водонапірної башні та водопровідних мереж – 178,3 тис.грн.

За спеціальним фондом передбачено кошти в сумі 236,7 тис. грн., а використано в сумі 207,9 тис. грн. (придбання ємності для води).

Організація благоустрою населених пунктів.

На благоустрій селища та сіл територіальної громади на звітну дату за загальним фондом було передбачено коштів в сумі 1653,8 тис. грн., використано в сумі 1278,5 тис. грн.. або виконано на 77,3%, із них на заробітну плату з нарахуваннями – 346,7 тис. грн.(зарплата робітників благоустрою селищної ради), видатки на енергоносії 352,8 тис. грн., (оплата електроенергії (вуличне освітлення).

На придбання товарів і оплату послуг використано кошти в сумі 579,0 тис. грн., і всі вони направлені на благоустрій сіл і селища.

За спеціальним фондом передбачено кошти в сумі 20,6 тис. грн., касові видатки не проводились.

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

По даній галузі по спеціальному фонду на 1–ий квартал 2019 року були заплановані видатки в сумі 80,0 тис. грн. на заходи Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Касові видатки у звітному періоді не проводились.

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

На дані видатки по загальному фонду бюджету громади у 1-ому кварталі 2019 року заплановано кошти у сумі 100,5 тис.грн. Касові видатки проведено стовідсотково до планових призначень звітного періоду.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

В даній галузі у звітному періоді поточного року ні по загальному, ні по спеціальному фонду видатки не планувались.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

По даному виду видатків по загальному фонду бюджету селищної ради заплановано кошти в сумі 79,2 тис.грн., касові видатки не проводились.

По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 195,0 тис.грн.. Касові видатки не проводились.

Цільові фонди.

По даній галузі за рахунок коштів цільових фондів(спеціальний фонд) передбачено кошти в сумі 6,8 тис. грн., касові видатки не проводились.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. По даній галузі планові призначення по спеціальному фонду складають 12,2 тис.грн., касові видатки не проводились.

Резервний фонд.

По даній галузі за 1-й квартал 2019 року заплановано видатки в сумі 75,0 тис. грн.. на придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо ліквідації та упередження наслідків надзвичайної ситуації.

Міжбюджетні трансферти.

Планові призначення звітного періоду по даному виду видатків по загальному фонду склали 20881,1 тис. грн., а виконання склало 20688,7 тис. грн. або 99,1%., а саме: дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (9130) – 1623,8 тис.грн., касові видатки проведено стовідсотково, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (9310) – 8692,8 тис.грн., перераховано в повному обсязі, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (9410) – 2597,1 тис.грн., касові видатки складають 100 % від планових показників, субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (9710) – 7896,4 тис.грн., до районного бюджету перераховано кошти в сумі 7704,0 тис.грн. або 97,6% від плану, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на заходи Програми цивільного захисту та техногенної безпеки громади) (9800) – 71,0 тис.грн., кошти перераховано стовідсотково.

По спеціальному фонду бюджету селищної ради на міжбюджетні трансферти заплановано кошти в сумі 2593,4 тис.грн., а саме: субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення , вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (9730) – 2000,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (9750) – 593,4 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводились.

 

Виплати заробітної плати, надбавок та доплат, працівникам бюджетних установ проведено в повному обсязі, відповідно до потреби. Стовідсотково проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії.

Недофінансування або перевитрат за захищеними та першочерговими статтями видатків за звітний період по Окнянській селищній раді немає.

Заборгованості по оплаті праці та нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120), оплаті за енергоносії та комунальні послуги (КЕКВ 2270) та іншим захищеним статтям ні по загальному, ні по спеціальному фонду, немає.

Відділом фінансів селищної ради постійно ведеться контроль за взяттям зобов’язань в межах планових призначень та за наявності потреби вживаються заходи по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

 

Начальник відділу фінансів                              І. В. Паламарчук

?????????¶?µ?µ ???·???±???°?¶?µ?????µ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних